Om InClue AS

InClue er et rekrutterings- og kompetansehus stiftet i september 2021.

Vi ble etablert fordi vi så at andelen personer med funksjonsnedsettelse i arbeid hadde holdt seg stabil ved 40% i over 20 år, mens resten av befolkningen har en andel i jobb på nesten det dobbelte.

Kontaktinfo

E-post: tor.andreas@inclue.no

Telefon: +47 474 07 787, men bruk helst e-post

Facebook-side

LinkedIn-side

Besøksadresse: Schweigaards gate 12, 0185 Oslo

Postadresse: Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo

Vår historie og våre mål

Vi er et aksjeselskap som er eid av interesseorganisasjonen Norges Handikapforbund. Eventuelle overskudd vil gå til utvidelse av tilbud – ikke til profitt.

Vi vet at det er mange elementer i rekrutteringen som kan fungere ekskluderende for en del søkere.

Det handler ikke om at arbeidsgivere ønsker å ekskludere, men at de ikke selv har sett eller opplevd den ekskluderende effekten av språket de bruker, eller kvalifikasjoner de ønsker.

Derfor er det et mål for oss at alle som jobber hos InClue skal ha inngående kompetanse på anti-diskriminerende rekruttering. Vi skal bistå næringslivet med å legge til rette for åpne, fordomsfrie rekrutteringer.

Det innebærer at vi også aktivt søker medarbeidere hos oss som har egenerfaring med funksjonsnedsettelser, og således blir eksperter på selvopplevd diskriminering.

Det er stor kompetansemangel i norsk arbeidsliv.

Det er også lav arbeidsledighet. Samtidig blir kvalifiserte kandidater som oppgir funksjonsnedsettelse lagt vekk i søkerbunken.

Vårt mål er å matche behovet til næringslivet med kompetansen som finnes og trengs.

Vi er et selskap med store vekstplaner. Har du et udekket behov, som du ønsker bistand til, ta gjerne kontakt for at vi kan utvikle nye tjenester sammen, eller anbefale deg til en av våre samarbeidspartnere.

Løsningen finnes i dialogen mellom mennesker.

Vi håper at du tar kontakt, slik at vi sammen kan skape et mer mangfoldig og fordomsfritt arbeidsliv!

Våre ansatte

Tor Andreas Bremnes

Daglig leder

Tor Andreas har utdannelse i økonomi og ledelse, og har en utrolig nysgjerrighet på menneskers motivasjon og tilleggskompetanser.

Fra elevrådsleder på barneskolen til daglig leder i InClue har han søkt løsninger gjennom styrken i fellesskapet og at alle har noe å tilby på tvers av våre erfaringer og kompetanser.

Som skeiv funkis har han selv stått utenfor arbeidslivet flere perioder av livet, og hans sterkeste tilleggskompetanse er å finne nye løsninger på eksisterende hindringer på kort varsel.

Hva er din tilleggskompetanse?

Legg gjerne til Tor Andreas på LinkedIn!

E-post: tor.andreas@inclue.no

Liridona Hoxha

DNV-sertifisert rekrutterer

Jeg heter Liridona – populært kalt ‘Dona’ av mine nærmeste. Jeg er en varm, blid, sosial og lojal person!

Jeg vet hva det vil si å stå i utenforskap og være annerledes på arbeidsmarkedet. Jeg vet hvor demotivert man blir etter å få avslag etter avslag på grunn av en funksjonshindring. Og jeg vet hvor utfordrende det er å stå alene i et samfunn som er skeptisk til funksjonsmangfold.

Jeg jobber i InClue fordi jeg vil gjøre en forskjell og vise samfunnet at endring ikke er noe å være redd for!

Vladimir Fedorov

Rekrutteringsrådgiver

Vladimirs brede erfaring innen yrkeslivet danner utgangspunktet for hans evne til å sette seg inn i problemstillingene som dukker opp under en rekrutteringsprosess.

Evnen til å forstå andres livssituasjon og behov ved en ansettelse stammer fra hans livsvarige interesse for mennesker kombinert med en motivasjon om å kunne påvirke hverdagen til andre i en positiv retning.

Hans livsfilosofi er at man må selv skape den verden man ønsker å leve i, og å bidra til en rettferdig verden er ikke bare et ønske, men en plikt.