InClue gir norsk arbeidsliv fordomsfrie rekrutteringsprosesser med funksjonsmangfold.

Vi tilbyr tjenester til jobbsøkere og arbeidsgivere!

Jobbsøker?

Vi har en egen jobbsøkerportal! Her kan du som har en funksjonshindring finne aktuelle jobber.

Våre tjenester til arbeidsgivere:

Rekruttering

Rekruttering er et fag. Vi finner rett person der andre ikke leter.

Vi gir deg en kandidatdatabase med funksjonsmangfold, og kvalitetssikring av en fordomsfri prosess.

Rådgivning

InClue tilbyr rådgivning til ledere og HR om kvalitetssikring av prosesser samt utarbeidelse av rutiner knyttet til rekruttering, ansettelse, onboarding – og mye mer.

Kurs

Hos InClue gir vi kompetansehevning rundt hvordan man tiltrekker seg kompetent arbeidskraft blant personer med funksjonsnedsettelser.

Suksesshistorier

Arbeidsgivere som rekrutterer gjennom oss gir gode tilbakemeldinger!

Månedens kandidatprofil

Hver måned fremhever vi en kandidat med funksjonsnedsettelse som leter etter jobb.

Hvem er vi?

InClue er et rekrutterings- og kompetansehus stiftet i september 2021.

Vi ble etablert fordi vi så at andelen personer med funksjonsnedsettelse i arbeid hadde holdt seg stabil ved 40% i over 20 år, mens i resten av befolkningen har en andel i jobb på nesten det dobbelte.

WordPress.com.